Детска очна болница - СОБАЛ "ВИЗУС"

Последвайте ни във Facebook

ЗРИТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦА

Доц. д-р Виолета Чернодринска, д.м., Д-р Кирилка Крумова

(Зрително обучение, зрителна тренировка, VISION THERAPY, VT) е контролирана, нехирургична и индивидуализирана програма, предназначена да коригира зрително – моторни и/или перцептивно – когнитивни дефицити.

 

 

Терапията въздейства върху цялата визуална система и визуални дейсноти. Нейната цел е да обучи мозъка на пациентите да използва очите и тялото за ефективно получаване на информация, разбиране и реакция по подходящ начин.

 

Зрителната рехабилитация се прилага при деца и възрастни с проблеми със зрението, които не могат да бъдат лекувани успешно с очила, контактни лещи и оперативна намеса. Желаният резултат е постигане на единен, ясен, бинокуларен образ при хора с нервномускулни, неврофизиологични и невросензорни изменения.

 

Зрителната рехабилитация може да включва използване на лещи, призми, филтри, компютъризирани процедури, некомпютъризирана апаратура.

 

Зрителната рехабилитация се прилага при: пациенти с Амблиопия, Инсуфициенция на Конвергенцията, Акомодативни нарушения, Бинокуларни нарушения , Страбизъм, Нистагъм.

 

АМБЛИОПИЯ е намалено най-добре коригирано зрение на едното ли двете очи по-малко или равно на 0.8 при липса на друга очна патология и наличие по време на прегледа или анамнеза в миналото на рискови фактори за развитието й. (Д)

 

Видове амблиопия:

 

- рефрактивна-при некоригирана анизометропия, при висока хиперметропия, висока миопия, смесен/кос или над 1.5дцил прав астигматизъм.

 

- страбизмена-при наличие на страбизъм или анамнеза в миналото за оперативна интервенция по повод на страбизъм.

 

- депривационна-при наличие на действащ или анамнеза в миналото на депривационен фактор (птоза, катаракта, мътнини в прозрачните очни среди).

 

Тежест на амблиопията:

- лека: 0.6-0.8 зрение

- средна: 0.3-0.5 зрение

- тежка: 0.01-0.2 зрение.

 

Лечение: пасивно, активно, смесено.

 

Зрителната рехабилитация при тези пациенти е активно с прилагне на фотостимулации на синоптофор по схема и пасивно чрез оклузия. Оклузията цели да се премахне супресионният механизъм на здравото око и при липсващата конкуренция от доминиращото око, амблиопичното да се активира за зрителна работа. Затварянето се извършва с оклудори.

 

 

Инсуфициенция на конвергенцията

 

Конвергенция - насочване на зрителните оси към точка на фиксация в която те се пресичат, така, че образите в двете очи да попаднат във фовея централис.

 

Близка точка на конвергенцията се определя като поставим обект за фиксация на 40см в срединна равнина пред главата на пациента.Пациентът фиксира, обектът се приближава към пациента, докато едното око загуби фиксация.Точката в която изследвания престане да конвергира се нарича близка точка(punctum proximum).Окото което остане във фиксация-доминантно.За норма се приема РР на конвергенцията 8-12см. Нарушения: инсуфициенция ,парализа, спазъм.

 

Инсуфициенция (недостатъчност) на конвергенцията е често срещано състояние, което се характеризира с невъзможността на пациента да запази симетрично конвергиране на очите при проследяване на обекти, приближаващи от далече към близо. Обикновено, състоянието се придружава с екзофория или интермитентна екзотропия. Клинически заболяването се изявява с преумора на очите, главоболие, замъглено зрение, диплопия, проявяващи се при четене и зрително натоварване на близо.

 

Лечение: оптично (бифокална корекция), ортоптично, лечение с призми. Зрителната рехабилитация цели подобряване на конвергенцията чрез упражнение с постепенно приближване и задържане на погледа за определено време върху обект, като пред едното око е поставен червен филтър.

 

 

АКОМОДАЦИЯ е динамичен процес на усилване на рефракцията, чрез който окото е нагажда за гледане на разстояние по-близко от неговия PR(punctum remotum-най-далечна точка за ясно виждане).

 

Нарушения на акомодацията-инсуфициенция, свръхакомодация, парализа.

 

- СПАЗЪМ на акомодацията-най-честото нарушение при деца и млади хора.Дължи се на зрително натоварване на разстояние по-малко от 30-33см.

 

Лечението е корекция с +sph, правилно положение на тялото и избягване на дейности от много близко разстояние, което се контролира от родителите.

 

БИНОКУЛАРНО ЗРЕНИЕ- моторните и сензорните системи на двете очи действат съвместно и осигуряват отделните и леко различаващи се образи от всяко око да се възприемат като един образ, чрез процеса на сливане – Фузия. (Ч)

 

Смущение в бинокуларно зрение се проявява при сензорни и/или окуломотрни нарушения. Пациентите избягват дейности на близо, имат затруднение при четене, при следене на предмети и при фокусиране. Оплакват се от преумора, световъртеж, трудности в преценка на разстояния, диплопия и замайване.

 

Степени на нарушение в бинокуларитета: най-тежко е монокуларното зрение, следвано от диплопия и в най-лека степен липсата на стереоскопично зрение. Най- често при страбизъм в детска възраст.

 

Зрителната рехабилитация се препоръчва да бъде проведена след като се отстранят окуломоторните смущения по оперативен или консервативен път.

 

Лечение със синоптофор – в зависимост от степента на разстройство се назначават стимулации с различни обекти и различна продължителнонст.

 

Компютърните приложения (Amblyopia iNet Program и Home Therapy System) в домашни условия. Зрителната рехабилитация за дома е предназначена за по-нататъшно подобряване на зрителната острота, очните движени , техните вергентни способности и способностите за фузия. Резултатите постъпват в база данни, по този начин лекуващият лекар може да назначава адекватна терапия и да осъществява обратна връзка. Успеваемостта на пациента всяка седмица променя домашна терапия.

 

 

Различни програми и обекти са групирани в следните схеми:

 

Accommodative Therapy
Accommodative Push-ups (phase 1)
Loose Lens Bi-ocular Facility (phase 1 & 2)
Letter Chart Accommodative Facility (phase 1 & 2)
Binocular Accommodative Facility with word search (phase 3)
Binocular Accommodative Facility with word rock cards (phase 3)
Anti-Suppression
Physiological Diplopia Awarness (Brock String) (phase 1)
Anaglyphic Drawing: Red line coloring book (phase 1)
Face Form (phase 1 & 2)
Tracing (phase Line 1 & 2)
Anaglyphic Drawing: Red Crayon Activities (phase 1)
Bar Reader (phase 2)
Computer Anti-suppression (phase 2)
Anaglyphic Letter Tracking (phase 2 & 3)
Number Find (phase 3)
String Reading (phase 3)
Vis-à-vis (phase 3)
Vergence
Barrel Cards (phase 1)
Vectogram SILO/Localization-Range extension (phase 1)
Computer Vergences (phase 1)
Brock String with Prism (phase 2)
Vectogram Ranges and Recoveries (phase 2)
Mini-Tranaglyph Ranges and Recoveries (phase 2 & 3)
Computer Jump Ductions (phase 2)
Eccentric Circles (phase 3)
Vectogram Jumps (phase 3)
Aperture Rule (phase 3)

 

 

Зрителната рехабилитация намира широко приложение. В СОБАЛ „Визус” разполагаме с различни модели синоптофори. Имаме изградени схеми на лечение при различни състояния и прилагаме зрителната рехабилитация при всички деца при които страбизмът е отстранен оперативно.При 100% от децата бинокуларното зрение е смутено в различна степен, което определя схемата на зрителната рехабилитация, състояща се от фотостимулация на синоптофор. Ефектът е осезаем, като промяната в бинокуларността и резултатите от тестуванията ни карат да препоръчваме зрителната рехабилитация .

Българска Национална Телевизия

Доц. д-р Чернодринска: Има начин децата да не ослепяват

12.12.2013

 

Българска Национална Телевизия

Отчет на "Българската Коледа" за миналата година

05.12.2011 / 19:47 ч.

 

 

ТВ Седем

Очила с диоптър от сергия на улицата

18.10.2011 / 08:37 ч.

 

 

ТВ Седем

Децата на очен лекар до 6-месечна възраст

25.11.2011 / 19:47 ч.

 

 

Българска Национална Телевизия

България още няма програма срещу ретинопатията при недоносените бебета

11.05.2013 / 12:02 ч.

 

 

Национална здравно осигурителна каса

Специализирана Очна Клиника
за Активно лечение - Визус, гр. София
работи с НЗОК

 

Всички права запазени. © 2009-2021 Очна клиника "Визус"

уеб дизайн: Уебвижън