Детска очна болница - СОБАЛ "ВИЗУС"

Последвайте ни във Facebook

Очаквания и разочарования при лечението на страбизмите

Доц. д-р Виолета Чернодринска д.м., Доц д-р Грета Алексиева д.м.

 

Литературните данни сочат, че 1-3% от децата страдат от различни форми на кривогледство. Ролята на пола не е от значение. Много фактори могат да предизвикат отклоняването на зрителните оси от общата фиксационна точка и да смутят не само козметиката на пациента, а и да доведат до тежко функционално разстройство на зрителния апарат.

 

Възрастта на поява на страбизъм у децата е проучвана от редица автори /Worth, 1906; Scobee, 1951; Nordlow, 1953, 1964; Frandsen, 1960/. Според Frandsen 15% от страбизмите се появяват до 1 годишна възраст, честотата се засилва през втората и третата година и достига до 50% от случаите с начало до 3 годишна възраст.

 

Лечението на страбизма минава през четири периода, които са тясно свързани с теориите, обясняващи патогенезата му.

І-ви период – хирургично с козметична цел.

ІІ-ри период – консервативно лечение.

ІІІ-ти период – хирургично лечение с естетична цел.

ІV-ти период – от 1940 г. комплексно: Оптично; Плеоптично; Оперативно; Ортоптично.

 

Клиничната изява на страбизма може да протече под различни форми: отклонение само по хоризонтала, само по вертикала, комбинирани форми с хоризонтално и вертикално отклонение, наличие на отклонение само при аддукция конгенитален страбизъм с характерните за него признаци, акомодативен страбизъм, алфабетични синдроми, фиброзни синдроми, страбизъм и нистагъм.

 

Предпоставка за успешно лечение е навреме поставената диагноза, екзактното изследване и проследяване на състоянието на пациента и прилагане на адекватно лечение и системен контрол.

 

Понастоящем лечението на страбизма е комплексно – оптично, плеоптично, ортоптично и оперативно.

 

Оптичното лечение е задължителна част от лечението на страбизма

- отстранява напрежението на акомадацията и конвенргенцията;

- отстранява неяснотата на образите върху ретината;

- предпазва пациентите с фамилна обремененост от изкривяване.

 

При акомодативният страбизъм то дори е достатъчно за изправяне на очните оси.

 

 

 

Разочарованието в случая е, че след сваляне на корекцията очите отново се изкривяват навътре. Това е причина да се оперира акомодативния страбизъм.

 

Плеоптичното лечение се прилага при наличие на амблиопия.

 

Подобряването на зрителната острота в амблиопичното око дава възможност страбиращото око да участва пълноценно в зрителния акт и е една предпоставка за траен успех от оперативното лечение.

 

Лечението на амблиопията е успешно особено що се касае за рефракционна и анизометропична амблиопия, при които сензитивния период е по-дълъг (до 11-12 г. при анизометропична и 9 г. при дисбинокуларна амблиопия).

 

Прилагайки оклузията и отрицателния после образ (Кюперс), ние успяваме безсъмнено да подобрим зрението в амблиопичното око, но за жалост при някои от пациентите ефектът от лечението намалява след олекотяване на режима на лечение и се налага неколкократно да се проведат курсове за лечение за да се постигне трайно подобрение на зрителната острота. Този метод на лечение е актуален, но се избягва поради това, че се изисква повече време и средства за лечение.

 

Ортоптичното лечение се прилата при пациенти с незначителен ъгъл на изкривяване (максимално 15-20 призмени диоптъра), с коригирана рефракция и излекувана амблиопия (ако е имало такава).

 

Възможно е да бъде прилагано при пациенти над 5 години, тъй като е необходимо съзнателно участие при провеждането му. Най-често се прилага след оперативно постигната ортофория или ъгъл до 100 , за да се стимулира бинокуларния сензорен потенциал.

 

Оперативното лечение се прилага при 80% от пациентите със страбизъм.

 

Усилващите или отслабващите действието на мускулите оперативни интервенция или пластика на мускулите, могат да се извършват като се използват различни оперативни техники. Същественото е те да са адекватни на сензорно – моторните нарушения и клиничните им изяви.

 

Най-рано се оперират децата с вроден страбизъм и ефекта от симетричните операции (отслабване на двата вътрешни мускула). При някои пациенти има трайно успоредяване на очните оси, при други частично и се налага последваща операция на външните прави мускули.

 

 

 

Единични случаи има и с последващо отклонение на очните оси навън (екзотропия) налагаща оперативна корекция. При останалите форми на кривогледство, хирургията се прилага в по-късна възраст, но това трябва да става без да се отлага безпричинно.

 

Често изкривяването на очните оси изисква поетапно опериране на различни мускули.

 

Не са редки случаите, при които операцията е върху повече от 3-4 и дори върху пет очедвигателни мускула на един етап завършват с трайна ортотропия, но това не би трябвало да се приема като правило, за да няма тежки разочарования на деца и родители от изхода на хирургичното лечение.

 

Българска Национална Телевизия

Компютърни апарати за скрининг на зрителни проблеми - една от големите цели на Българската коледа

11.12.2013 / 20:06 ч.

 

Българска Национална Телевизия

България още няма програма срещу ретинопатията при недоносените бебета

11.05.2013 / 12:02 ч.

 

 

Българска Национална Телевизия

Доц. д-р Чернодринска: Има начин децата да не ослепяват

12.12.2013

 

ТВ Седем

Очила с диоптър от сергия на улицата

18.10.2011 / 08:37 ч.

 

 

ТВ Седем

Децата на очен лекар до 6-месечна възраст

25.11.2011 / 19:47 ч.

 

 

Национална здравно осигурителна каса

Специализирана Очна Клиника
за Активно лечение - Визус, гр. София
работи с НЗОК

 

Всички права запазени. © 2009-2021 Очна клиника "Визус"

уеб дизайн: Уебвижън