Детска очна болница - СОБАЛ "ВИЗУС"

Последвайте ни във Facebook

Кои деца са застрашени от Ретинопатия на недоносените?

Доц. д-р Виолета Чернодринска д.м., Доц. д-р Грета Алексиева д.м.

 

 

Ретинопатията на недоносените е многофакторна болест и появата й зависи както от теглото на детето при раждане, гестационната възраст и кислородотерапията, така и от други фактори.

 

В световната практика са констатирани редица рискови фактори за развитие на Ретинопатията на недоносените, върху изучаването и ограничаването, на които се работи в различни неонатологични и офталмологични центрове. Усилията са насочени към превенция на заболяването, поради факта, че при развита ретинопатия прогнозата относно зрителните възможности на пациента е песимистична.

 

Ако преди години основната причина за ниското зрение при децата са били помътняванията на роговицата, то понастоящем на първо място са вродените и наследствени очни заболявания и на второ- Ретинопатията на недоносените.

 

Напредъкът на неонатологията и интензивната терапия позволява да оцеляват все по-недоносени, с ниско тегло при раждането деца, поради което честотата на развитие на ретинопатията при недоносените се увеличава. По данни на СЗО ретинопатията е на второ място сред причините за детската слепота – около 25 %.

 

Доброто познаване на патогенезата на заболяването, на рисковите фактори за развитието му, на стадиите на протичане и лечението му са задължителни за офталмопедиатрите и неонатолозите.

 

Доказано е, че РН е болест, настъпваща най-често при децата с тегло при раждането от 1500 гр. и по- малко. Те са групата с най-висок риск. Други рискови фактори са ниската гестационна възраст –под 32 г.с., кислородотерапията, повишеният брой хемотрансфузии, мозъчните увреждания , хипоксемията, сепсиса , тежка и продължителна анемия, мозъчен инфаркт, интравентрикуларни кръвоизливи, некротизиращ ентероколит и др., които често съпровождат развитието на децата с ниско тегло при раждането.

 

Основният рисков фактор за развитие на ретинопатията на недоносените е високата степента на незрялост, измерена възоснова на теглото при раждане и гестационната възраст. При оценка на гестац. възраст при най- незрелите новородени, съшествува верятност за неточност. Честотата и тежестта на ретинопатията на недоносените са в обратна зависимост с теглото при раждане и гест. възраст.

 

Доказано е, че ретинопатия на недоносените може да се развие и при недоносени кърмачета, които не са получавали кислород, както и при недоносени кърмачета с цианотични сърдечни пороци.

 

Установената средностатистическа възраст за поява на праговата ретинопатия е около 37-мата постменструална седмица - това е времето в което най-често недоносените се изписват от неонатологичните отделения, а родителите по различни причини често пропускат контролните прегледи. Контролните прегледи са необходими не само за застрашените от прогресиране на заболяването деца, а и поради факта, че трябва да бъдат ранно диагностицирани и съответно лекувани последствията от развилата се ретинопатия, независимо от стадия, в който се е ограничила.

 

В грижите и опитите да се спасят очите на недоносените са полезни и задължителни разговорите с родителите на детето. Лекарите са рези, които трябва да информират родителите за често срещаните усложнения при родените преди 32 гестационна седмица деца и какво се очаква да се случи през следващите седмици. Запознатите родители са по-склонни да изпълняват програмата за контролни изследвания. Важно е родителите да имат реалистични очаквания и представи от криохирургията и витреалните операции през късните стадии на заболяването и ефекта от тях.

 

ТВ Седем

Децата на очен лекар до 6-месечна възраст

25.11.2011 / 19:47 ч.

 

 

Българска Национална Телевизия

Отчет на "Българската Коледа" за миналата година

05.12.2011 / 19:47 ч.

 

 

Българска Национална Телевизия

Доц. д-р Чернодринска: Има начин децата да не ослепяват

12.12.2013

 

Българска Национална Телевизия

Компютърни апарати за скрининг на зрителни проблеми - една от големите цели на Българската коледа

11.12.2013 / 20:06 ч.

 

Българска Национална Телевизия

"Българската Коледа" в помощ на детското очно отделение на Александровска болница

07.12.2009 / 20:33 ч.

 

 

Национална здравно осигурителна каса

Специализирана Очна Клиника
за Активно лечение - Визус, гр. София
работи с НЗОК

 

Всички права запазени. © 2009-2021 Очна клиника "Визус"

уеб дизайн: Уебвижън