НЗОК
Запази Час

СОБАЛ “ВИЗУС” обявява 1 място за специализация по клинична специалност офталмология.

Във връзка с Наредба N1 на МЗ от 2015,
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
и влязла в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2015,
СОБАЛ “ВИЗУС” обявява 1 място за специализация по клинична специалност офталмология.

Необходими документи:

  • CV по европейски стандарт
  • Мотивационно писмо
  • Диплома за завършено висше образование по медицина

Краен срок за подаване на документи: 20.12.2023

Имейл адрес: mcvizus@gmail.com