НЗОК
Запази Час

Myopia Master

Myopia Master

Миопията, известна още като късогледство, е все по-често срещано заболяване, особено при
децата и младите възрастни (Holden et al., 2016). С развитието на технологиите в областта на
офталмологията, е важно да се предприемат превантивни мерки и да се следят
индивидуалните случаи на миопия.

 

Myopia Master е иновативно диагностично устройство, разработено от компанията Oculus, което е създадено с цел да помогне
на очни лекари в
оценката и контрола на миопията (Oculus, 2021).

 

Myopia Master комбинира няколко технологии, които предоставят детайлна информация за
рефракцията на окото, дължината на очната ос и топографията на роговицата (Oculus, 2021).
Това позволява на офталмолога да следи прогресията на миопията и да прецени
ефективността на различни методи за лечение и контрол (Bullimore & Richdale, 2018).

Възможности и приложение:

Myopia Master е изключително полезен инструмент за офталмолозите, като предлага
следните възможности (Oculus, 2021):

  1.  Измерване на дължината на очната ос с интерферометрия

  2.  Автоматична рефракция

  3.  Кератометрия и топография на роговицата

  4.  Прогнозиране и проследяване на прогресията на миопията

Myopia Master е иновативен инструмент, който може да подпомогне офталмолозите в
диагностиката и проследяването на миопията. Устройството предоставя ценна информация,
която може да се използва за вземане на информирани решения относно подходящите
стратегии за лечение и контрол на миопията (Bullimore & Richdale, 2018).