НЗОК
Запази Час

Диагностика и лечение на:

Бинокуларно зрение

Нарушаването на успоредността на зрителните оси на двете очи разстройва съгласуваното двуочно зрение. Причините за това са различни различни, но резултатът е поява на кривогледство с двойно виждане и нарушаване на дълбочинното, стереоскопично зрение. Ние в очна клиника "Визус" можем да диагностицираме това.

Бинокуларното зрение е функция на очите и мозъка, която се изразява в способността им да се координират по такъв начин, че да слеят двете зрителни полета в един отличителен образ. Нарушението на бинокуларното зрение може да бъде на различни нива от процеса на сливане на образите. Видовете нарушения на бинокуларното зрение са:

Амблиопия – подтискане на зрението на анатомично здраво око, поради разлика в рефракцията между двете очи
Инсуфициенция на акомодацията
Инсуфициенция на конвергенцията
Страбизъм – нарушение успоредността на зрителните оси
Анизометропия – значителна разлика в рефракцията на двете очи
Нарушено стерео зрение – нарушен усет за дълбочина

Амблиопията, страбизмът, анизометропията и стерео зрението са свързани и изискват комплексен подход в лечението. Основно правило е винаги да постигнем максимално добра зрителна острота ( ако имаме нарушена такава) при наличието на страбизъм. Ако страбизмът е съпътстван с амблиопия, което е често явление първоначалните усилия са насочени към подобряване на зрението на по-слабо зрящото око. Това се прави с цел оптимален резултат от оперативното лечение на страбизмът –„ око, което не фиксира се изкривява”. Лечението на амблиопията е дълъг процес, изискващ много усилия както от страна на лекуващия лекар и детето, така и от родителите.

Козметичният дефект при кривогледството остава на заден план след функционалния, а именно подтискане(супресия) на изкривеното око и липса на бинокуларно зрение. Това налага лечението в по-кратки срокове за постигане на по-добри резултати.

След постигане на оптимално зрение на подтиснатото око чрез оклузия, Кюперс (фотостимулация) и синоптофор, си пристъпва към оперативно лечение на страбизмът. Това става чрез преместване на залавните места (инсерциите) на очедвигателните мускули. Понякога това налага повече от една операция или последователност от операции в зависимост от сложността на страбизма.

В следоперативният период често се налага зрителна рехабилитация, тъй като изправянето на зрителните оси не винаги означава и възстановяване на бинокуларно и стерео зрение. За целта се правят стимулации чрез синоптофор с различни по-сложност стимули – от едновременно зрение през фузия и стерео зрение. В някои случаи този процес е доста дълъг и някои деца не успяват да развият стерео зрение.