НЗОК
Запази Час

Диагностика и лечение на:

Кривогледство

КРИВОГЛЕДСТВОТО (страбизъм) ПРИ ДЕЦАТА Е ТЕЖКО ФУНКЦИОНАЛНО РАЗСТРОЙСТВО НА ЦЯЛАТА ЗРИТЕЛНА СИСТЕМА, А НЕ САМО “КОЗМЕТИЧЕН” ПРОБЛЕМ 

Веднъж поставена диагноза кривогледство (страбизъм) трябва да се започне лечение, тъй като кривогледството не минава от само себе си. 

То не се израства, не минава през пубертета! Не се изчаква детето да навърши определена възраст, за да се лекува!!!

Кривогледството е заболяване, при което зрителната ос на едно от очите се отклонява от общата фиксационна точка. 

То не е само козметичен недостатък, а е функционално разстройство на зрителния апарат с моторни и сензорни смущения. 

Много са факторите, които могат да отклонят зрителния анализатор от нормалното му развитие.

Навременното откриване, правилното и системно лечение водят до функционално излекуване при голям процент от децата с кривогледство, при други успеха е само козметичен.


КАК СЕ ЛЕКУВА?

Лечението е продължителен процес, който започва с поставянето на очила (ако се налага), оклузия на здравото око , хирургия на очедвигателните мускули. 

Предпоставките за успешното лечение на кривогледството са: навреме поставена диагноза, екзактно изследване; проследяване на състоянието на пациента ; прилагане на адекватно лечение; системен контрол. 

Понастоящем лечението на страбизма е : Консервативно -оптично, плеоптично, ортоптично и оперативно. 

Консерватитвно лечение: 
Оптично 
Целта на оптичната корекцияе да отстрани напрежението на акомодацията и конвергенцията и неяснотата на образите върху ретината. 

Плеоптично лечение
 Отстранява или подобрява понижената зрителна острота в клинично здраво (без органични промени) око – AMBLYOPIA.; 

Ортоптично лечение - Vision therapy 

Оперативно лечение. 

Оперативното лечение е етап от цялостното лечение на страбизмите. То се извършва след консервативно лечение и се прилага при над 80% от пациентите. Хирургията има функционална (лечебна) и козметична цел. 

Оперативно поведение при различните възрастови групи: 


Пациенти до 3 годишна възраст 
В тази възрастова група не може да се изследва зрителната острота, бинокуларността и да се направи коордиметрия. Измерването на ъгъла на отклонение е предизвикателство за страболога -очен лекар занимаващ се с кривогледство Oбикновено се касае за вродени( конгенитални) форми на страбизъм .

Фиг.1. Пациенти на до 3год. Възраст преди и след операцията.ВЧ

 

Пациенти над 3 годишна възраст
След 3 годишна възраст , в зависимост от възможността за концентрация на детето, могат да се приложат всички методи на изследване и прецизира оперативната намеса.

Преди След Преди След

Пациенти над 3-годишна възраст преди и след операцията. ВЧ

Поведение при вертикални и смесени форми на страбизъм:
Когато вертикалният страбизъм е комбиниран с хоризонтални отклонения се прилагат хирургични интервенции се налага операциите да се извършат на няколко етапа-2 или 3.

Пациент с вертикален страбизъм; преди и след. ВЧ

Поведение при синдромните страбизми:Braun, Duane, Mobius:
Препоръчва се оперативна намеса, само когато в детето криви очите когато гледа направо, или пациентите кривят главичката си, когато се опитват да гледат.

Пациент със синдром на Мьобиус преди и след операцията. В.Ч.

Хирургично поведение при паралитичните страбизми:
Към хирургично лечение на придобития паралитичен страбизъм е желателно да се пристъпи 6-12 месеца след инцидента, предизвикал парезата, поради възможността от спонтанно възстановяване.
Възстановяването на движенията на очната ябълка във всички погледни посоки е невъзможно.
Дискусията с пациента е изключително важна, за да има той реалистични очаквания. Стремежът е да се отстрани двойното виждане.
Козметичният ефект от операцията , е от голямо значение.

 

Фиг4 . Пациенти с паралитичен страбизъм преди и след операцията В.Ч.