НЗОК
Запази Час

Диагностика и лечение на:

Наследствени и вродени заболявания

Вродените дефекти са състояния, които са налице при раждането. Те могат да бъдат в резултат на генетични грешки, на интраутеринната среда, на смесица от двете или на неизвестни фактори. Вродените аномалии могат да бъдат диагностицирани пренатално, при раждането, или години след него. При тежките вродени аномалии, последствията най-често са преждевременно раждане, нежизнеспособност на плода, или раина смърт. При по-леките форми, моrат да се засегнат само определени органи, да са незначителни. Вродените дефекти могат да бъдат наричани болести, дефекти, разстройства, аномалии или генетични различия. Тези термини се припокриват донякъде, но използването им зависи и от оценка на вредността им.

Вродените очни аномалии и заболявания най-често се диагностицират непосредствено след раждането или в първите месеци от живота на новороденото. Някои от тях са изключително редки и детският офталмолог може никога да не се сблъска с тях, докато други се срещат значително по-често в практиката ни. Пренаталната диагностика и очното рофилактично изследване нa всички новородени е важен фактор за ранното диаrностициране на вродените очни заболявания и предотвратяване и на последствията от тях. Причините за вродените очни аномалии и генетични предиспозиции, хромозомни дефекти, нарушения в ембрио налното развитие на окото.