НЗОК
Запази Час

ОСТ
(оптичен кохерентен томограф)

Оптичната кохерентна томография (OCT) е бързо развиващ се неинвазивен метод за диагностика и проследяване. С помощта на него се представят изображения с изключително висока разделителна способност близка до хистологични срезове, което прави ОСТ особено полезна при откриване и количествено определяне на заболявания на ретината и на диска на зрителния нерв.

Притежава изключителните си качества като неинвазивен, безконтактен, безвреден метод с изключително високата си разделителна способност. Принципът на действие, на който е базирана оптичната кохерентна томография е идентичен с този при ехографията.