НЗОК
Запази Час

Диагностика и лечение на:

Ретинопатия на недоносените
(ROP - Retinopaty of Prematurity)

Какво е Ретинопатия на недоносените?

Ретинопатия на недоносеното е вазопролиферативно заболяване на ретината, развиващо се при преждевременно родени деца (с малка гестационна възраст и ниско тегло при раждане).

Напредъкът на неонатологията и интензивната терапия позволява да оцеляват все по-недоносени, с ниско тегло при раждането деца, поради което честотата на развитие на ретинопатията при недоносените се увеличава. По данни на СЗО ретинопатията е на второ място сред причините за детската слепота – около 25 % Ретинопатията на недоносените е многофакторна болест и появата й зависи както от теглото на детето при раждане, гестационната възраст и кислородотерапията, така и от други фактори. Анализът на педагогическата слепота в училищата за слабозрящи у нас показва, че до 1979 г. Ретроленталната фиброплазия (РН) липсва като причина за слепота, за да достигне до 32.8% за периода 1995-1999 г. Недоносените раждания въпреки че са под контрол на неонатолозите, все пак твърде често водят до появата на ретинопатия.

Скрининг

За контрол на заболяването от голямо значение е скрининга на недоносените деца в неонатологичните отделения в страната.

Критериите за провеждане на скрининг са:

  • тегло при раждане - деца, родени с тегло под 1500 гр; Единични деца с гестационна възраст над 32 г.с. и тегло над 1500 гр. , но с повишен риск се проследяват по преценка на неонатолог;
  • гестационната възраст - под 32 ГС. Началото на прегледите трябва да започне - между 4 и 6 седмица след раждането на детето;

Как се поставя диагнозата?

Задължителен скрининг.
Изследване с Retcam
Единственото в страната неонатологично отделение, което е оборудвано с апаратура за диагностика Retcam и лечение (Diodе lazer – IRIDIS) e в АГ болница “Шейново”.

Заболяването преминава през пет стадия.

Първи и втори стадии се проследяват, поради факта, че заболяването спонтанно регресира.

Съвременното лечение на заболяването е лазертерапията на заболяване достигнало „прагов”стадий - ROP III.
В IV и Vстадий се налага оперативно лечение.
Лазертерапията е първи избор за лечение на ROP.


Лазертерапия след AP-ROP;ВЧ

Лазертерапия, преди и след; ВЧ


Активен процес 20 дни след лазерлечение;ВЧ

AP – ROP (агресивна задна РН) – рядка, бързо прогресираща форма на РН, която се развива в зона 1 на ретината, харектеризира се с изразена плюс болест и за часове може да прогресира до стадий 5, без да премине през останалите стадии.


Aгресивна задна РН

Тази форма на РН е с изключително песиместичен характер и много трудно се повлиява от лечение.
При някои форми на ROP, при които процеса е : в в зона I; тип 1 предпрагова ROP, AP-ROP, лазертерапия е рисково да се извърши, поради трайна загуба на централните участъци на зрителното поле. Агресивната задна форма на ROP - AP-ROP изисква спешна намеса, поради бързия прогрес, до терминалните стадии на заболяването. В тези случай се препоръчва прилагането на анти VEGF медикаменти.

ТОЗИ ВИД ЛЕЧЕНИЕ Е off-label

Критерии за интравитреално поставяне на anti- VEGF при ROP:

  1. Наличие на тежка AP-ROP с нарушена видимост на ретината и невъзможност за лазер/крио лечение.
  2. Резистентност на конвенционална лазер/крио терапия, преди да се оформят фиброзни мембрани и тракции.
  3. За потискане неоваскуларизацията при напреднали стадии на РН (4А) с цел улеснение на последваща витректомия.
  4. За блокиране на VEGF в стъкловидното тяло и предотвратяване на прогресията на стадий 4А.
  5. За потискане на ирисовата неоваскуларизация, която не може да се обработи с лазер.

ВИТРЕОРЕТИНАЛНА ХИРУРГИЯ при ROP

Витреоретиналната хирургия се прилага в терминалните стадии на заболяването- стадий IV A;B и стадий V. 

Целта на оперативното лечение е да възстанови максимално анатомичните структури на окото , за да предотврати усложненията от ROP- фтиза, повишено ВОН; кератопатия и др. Във функционално отношение резултатите от хирургичното лечение са противоречиви.

В България такива операции не се извършват.


Пациент с AP-ROP преди прилагане на anti-VEGFмедикамент и една седмица апликацията.