НЗОК
Запази Час

Новини

ЗРИТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦА

11.08.2019
ЗРИТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦА
Доц. д-р Виолета Чернодринска, д.м., Д-р Кирилка Крумова

(Зрително обучение, зрителна тренировка, VISION THERAPY, VT) е контролирана, нехирургична и индивидуализирана програма, предназначена да коригира зрително – моторни и/или перцептивно – когнитивни дефицити.

 


Най-чести увреждания на бинокуларното зрение

11.08.2019
Най-чести увреждания на бинокуларното зрение
Д-р Стефан Драгоев, Д-р С. Дикова

Бинокулярното зрение определя синхронната работа на очите, за да произведат триизмерно възприятие за света.Освен по-добра зрителна острота и представа за дълбочина бинокуларното зрение ни позволява по-фин контрол на движенията и по-бързата им преценка, както и ориентира тялото в пространството. Зрителната система конвергира и дивергира очите, за да поддържа ясен, единен, триизмерен образ. Симптомите на бинокулярната дисфункция на зрението включват напрежение в очите, двойно виждане, замъглено виждане, зрителна умора и главоболие. Когато бинокулярната зрителна система и вестибуларната система не са правилно интегрирани, може да се получи замаяност и чувствителност към движещи обекти.

 


Интермитентна екзотропия. Клинични случаи

11.08.2019
Интермитентна екзотропия. Клинични случаи
Д-р Стефан Драгоев, Доц. д-р Виолета Чернодринска

 

Екзодевиации се появяват в резултат на проблеми в развитието или поддържането на бинокулярно зрение както и поради нарушена функция на хоризонталните мускули. Малките екзофории са открити във висока честота в нормалната популация и 60-70% от нормалните новородени имат преходна екзодевиация, която отзвучава до 4-6-месечна възраст. Интермитентната екзотропия е екзодевиация, контролирана периодично от фузионни механизми. За разлика от чистата фория, интермитентната екзотропия спонтанно преминава в явна екзотропия.