НЗОК
Запази Час

Обява

Във връзка с Наредба N1 на МЗ от 2015, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и влязла в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2015, СОБАЛ “ВИЗУС” обявява 2 места за специализация по клинична специалност офталмология.