НЗОК
Запази Час

Обява

Във връзка с Наредба N1 на МЗ от 2015,
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
и влязла в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2015,
СОБАЛ “ВИЗУС” обявява 2 места за специализация по клинична специалност офталмология.